Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 (zrušené) o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/2011
Schválené: 27. 6. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 6. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky