Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2010 o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 8/2010
Schválené: 18. 10. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 11. 2010 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky