Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Bordová, Na Veľký Diel)

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 8/2009
Schválené: 29. 6. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 7. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky