Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2001 (zrušené) o dani z nehnuteľností č. 8

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/2001
Schválené: 1. 1. 2002
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2002 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky