Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2000 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/2000
Schválené: 14. 12. 2000
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 12. 2000 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky