Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1999 (zrušené) TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – na Sládkovičovej ulici v Žiline

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/1999
Schválené: 20. 5. 1999
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 5. 1999 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky