Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1996 (zrušené) o odchyte a likvidácii túlavých zvierat - činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/1996
Schválené: 12. 12. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky