Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1995 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/1995
Schválené: 15. 12. 1995
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 1995 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky