Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1993 (zrušené) o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/1993
Schválené: 4. 10. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 10. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky