Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1992 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch č. 1/1991

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/1992
Schválené: 29. 7. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 7. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky