Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Finančná podpora a dotácie
Číslo: 7/2021
Schválené: 27. 4. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 5. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky