Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 7/2020
Schválené: 29. 6. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 8. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky