Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 7/2019
Schválené: 15. 4. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 5. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky