Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 (zrušené) o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2017
Schválené: 24. 4. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 4. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky