Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 (zrušené) o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2015
Schválené: 20. 4. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 4. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky