Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 7/2014
Schválené: 19. 5. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky