Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o určení názvu ulice a verejného priestranstva v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 7/2012
Schválené: 21. 5. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 6. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky