Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2011
Schválené: 27. 6. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 6. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky