Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 Štatút mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 7/2010
Schválené: 28. 6. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 7. 2010 - 19. 7. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky