Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 (zrušené) o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2009
Schválené: 29. 6. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 6. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky