Všeobecné záväzné nariadenie č. 7 / 2007 (zrušené) Dodatok k VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2007
Schválené: 29. 10. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 10. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky