Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2005 (zrušené) o dani z nehnuteľností na rok 2006

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2005
Schválené: 12. 12. 2005
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky