Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2004 (zrušené) o dani za nevýherné hracie prístroje

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2004
Schválené: 6. 12. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 12. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky