Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2003 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 12/1992 doplnené uznesením č. 9/1994 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/2003
Schválené: 23. 10. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 10. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky