Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2001 (zrušené) NARIADENIE, ktorým sa mení a doplna § 9a nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 7/2001
Schválené: 18. 6. 2001
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 6. 2001 - 20. 7. 2009

Dokumenty

Zmeny a doplnky