Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1999 (zrušené) TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch (vestibul) Domu odborov, Ľ. Štúra č. l. Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/1999
Schválené: 20. 5. 1999
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 5. 1999 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky