Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1998 (zrušené) o sadzbách a úľavách dane z nehnuteľností na rok 1999

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/1998
Schválené: 15. 12. 1998
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 1998 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky