Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1997 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/1997
Schválené: 12. 12. 1997
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 1997 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky