Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1996 (zrušené) o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/1996
Schválené: 12. 12. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky