Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1995 ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 7/1995
Schválené: 14. 9. 1995
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 9. 1995 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky