Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1994 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 3/1993 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/1994
Schválené: 14. 9. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 9. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky