Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1993 (zrušené) o pravidlách vykonania referenda v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/1993
Schválené: 16. 9. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 9. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky