Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1992 (zrušené) o odťahovaní vozidiel

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 7/1992
Schválené: 29. 7. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 7. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky