Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 (zrušené) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2019
Schválené: 11. 2. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 2. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky