Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 6/2018
Schválené: 23. 4. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 5. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky