Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - Žilinská univerzita

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 6/2017
Schválené: 24. 4. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 5. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky