Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o organizácii miestneho referenda v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 6/2016
Schválené: 4. 4. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 28. 4. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky