Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 (zrušené) ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2015
Schválené: 20. 4. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 4. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky