Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o zrušení Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 6/2014
Schválené: 19. 5. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky