Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 (zrušené) o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní a miestnych poplatkov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 6/2012
Schválené: 21. 5. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 6. 2012 - 1. 1. 2013

Dokumenty

Zmeny a doplnky