Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 (zrušené) o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2011
Schválené: 30. 5. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 30. 5. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky