Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2010
Schválené: 19. 4. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky