Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2009
Schválené: 29. 6. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 6. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky