Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 / 2007 (zrušené) Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2007
Schválené: 27. 8. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 8. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky