Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2005 (zrušené) o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2005
Schválené: 12. 12. 2005
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky