Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2003 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2/1991 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2003
Schválené: 23. 10. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 10. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky