Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2001 (zrušené) Trhový poriadok - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na mieste KRYTÁ TRŽNICA „SMER“ - ARON, s.r.o.

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2001
Schválené: 18. 6. 2001
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 6. 2001 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky