Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2000 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/2000
Schválené: 14. 9. 2000
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 9. 2000 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky