Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1998 (zrušené) ktorým určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1998
Schválené: 3. 9. 1998
Oznámené:
Dátum účinnosti: 3. 9. 1998 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky