Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1997 (zrušené) o dani z nehnuteľnosti

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1997
Schválené: 12. 12. 1997
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 1997 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky